Jdi na obsah Jdi na menu

RENOVACE KOHOUT vč. 109

RENOVACE - KOHOUT SMÍCHOV výrobní číslo "109"

Renovace tohoto kola byla zahájena na základě dohody s Regionálním muzeem v Kolíně. Tento velociped je součástí sbírky muzea v Kouřimi, kde se bude v roce 2014 otevírat velká výstava o počátcích české cyklistiky. Expozice se bude soustředit především na relativně krátkou éru vysokých kol. Exponáty a další materiály se budou zaměřovat na oblast Čech a náš kolínský region. Záměrem kurátorky výstavy Mgr. L. Mazačové je mimo jiné představení kol z depozitářů kolínského muzea. Jedná se o dva anglické stroje a jeden od známého českého výrobce" J. Kohout Smíchov". Stav těchto exponátů vyžaduje většinou rozsáhlejší renovační práce, aby si mohli návštěvníci udělat obrázek jak tyto 130 let staré stroje vypadaly.

J. KOHOUT SMÍCHOV 109, tzv. "Kouřimské kolo" toho má za sebou hodně. Pobyt ve vlhku a účast na různých oslavách v minulosti, četné více či méně úspěšné pokusy o jízdu a v neposlední řadě série  neodborných oprav.

Restaurování starých kol je předmětem mnohých diskuzí a protichůdných názorů. Na jedné straně tu jsou hlasy, které prosazují spíše zakonzervování "nálezového stavu". Na straně druhé jsou tací, kteří chtějí ze své dílny vytlačit kolo "nové" a lépe ještě hezčí než bylo před svým zrodem.

Domnívám se, že pravá cesta je jako obvykle někde mezi. Vždy je nutné vycházet ze stavu kola. Jedná-li se o kolo zachovalé, pak je vhodné co nejvíce prvků zachovat v původním stavu a tyto pouze retušovat s využitím původních technik a materiálů (nátěry, nápisy, ozdobné malby, zachovalá původní kožená sedla, atd.). Dostane-li se nám do ruky stroj, který má řadu dílů poškozených, některé chybí, kovové součástky jsou poškozené hloubkovou kavernózní korozí, kožené a dřevěné díly jsou celkově degradované,  pak začíná nekonečná práce na jejímž konci by měl stát velociped podobný tomu, který kdysi opustil rodnou fabriku. Hlavními cíly při renovaci však musí být snaha o zachování a citlivé zrenovování všech původních dílů, vč. odstranění různých "oprav", které byly na stroji provedeny. Nové díly musí materiálově, tvarově a použitím povrchových úprav odpovídat originálu, což bývá velmi náročné. Je nutné porovnávat s jinými zachovalejšími velocipedy a do nekonečna zkoušet.

"109" tedy patří k těm kolům, které jsou sice téměř kompletní, ale jednotlivé díly jsou značně zkorodovány a zdeformovány. Řidítka jsou pokroucená, stejně jako kliky a osy šlapek. Hřídel předního náboje je ohnutá a nalomená. Ráfek zadního kola je na několika místech zlomený, stejně jako "kost" (ohnutá trubka rámu).

Z následujících fotografií je patrný původní stav vysokého kola a postup celkové renovace.